Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 15

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

Vademecum Wykładowcy (Winfor), filmy szkoleniowe, tablice poglądowe, Encyklopedia Ruchu Drogowego (Winfor), Kodeks Drogowy, plansze ze znakami drogowymi,testy egzaminacyjne(każdy kursant dostanie kod dostepu na tej stronie,gratis)Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 2 stanowiskami komputerowymi, w tym 1 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 2 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 1 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, klimatyzację, komputer na każdym stanowisku kursanta, palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,